Arcadia Trade Sp. z o.o.

ul. Skawińska 22/4. 31-066 Kraków

tel. +48 12 422 23 55, fax. +48 12 422 23 75

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sąd Rejonowy  dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000420124

Kapitał Zakładowy: 80 000 PLN

NIP 676-245-54-52, REGON 122571030

Konto bankowe: PKO BP S.A. 04 1020 2906 0000 1502 0287 7959

Arcadia Trade Sp. z o.o. © 2013 by Joomla - MCBnet